1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอัคเรศ เลาะวิถี  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3047 Email : akkarate@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรภร ขันธวงค์  
เบอร์ติดต่อ: Email : pattaraporn@sme.go.th
   
   
   

  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคทั่วไป)
11 จังหวัดประกอบด้วย
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณี  วงค์ปัญญาดี  
เบอร์ติดต่อ: 095-134-1041 Email : supannee@kic.camt.info
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา วะระ  
เบอร์ติดต่อ: 088-223-9901 Email : warisara.w@kic.camt.info
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา จันทวี  
เบอร์ติดต่อ: 082-629-0210 Email : warisara@kic.camt.info
4. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิลุบล สุยะตา  
เบอร์ติดต่อ: 090-984-5924 Email : nilubon@kic.camt.info
5. ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร สายรุด  
เบอร์ติดต่อ: 095-673-6546 Email : pongsatorn@kic.camt.info
6. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชาภา วงศ์ชัย  
เบอร์ติดต่อ: 061-854-7761 Email : nichapha@kic.camt.info
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (ชั้น 4)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-920299 ต่อ 401, 402
โทรสาร : 053-941810
Email : earlystagecmu@kic.camt.info
Website : -
Facebook : startup บ้านเฮา (www.facebook.com/startupnorththai/)
 

  3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร)
11 จังหวัดประกอบด้วย
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัดดา บุญมา  
เบอร์ติดต่อ: 083-473-4667 Email : thanuddafahfah@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฏิพัทธ์ตา โยตา  
เบอร์ติดต่อ: 090-317-0779 Email : patiphattapop@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email : smestartup.mju@gmail.com
Website :
Facebook : SME Startup MJU
 

  4. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร, SME ภาคทั่วไป)
7 จังหวัดประกอบด้วย
2 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (เพชรบูรณ์ สุโขทัย)
4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)
1 จังหวัดภาคกลางตอนบน2 (ชัยนาท)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายณพล อนุตตรังกูร  
เบอร์ติดต่อ: 081-962-4684 Email : hapon68@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส ประกอบไวทยกิจ  
เบอร์ติดต่อ: 097-969-4093 Email : heinznaphat@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติกานต์ บุตรพึ่ง  
เบอร์ติดต่อ: 092-746-9298 Email : bbb.titikarn@gmail.com
4. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ ประจันทร์  
เบอร์ติดต่อ: 084-820-3989 Email : phunthip2524@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 063-110-5658, 083-065-2302
โทรสาร :
Email : earlystage.mu@gmail.com
Website : www.na.mahidol.ac.th/startup
Facebook : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ Start up มหิดล
 

  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร, SME ภาคทั่วไป)
25 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครฯ
4 จังหวัดภาคกลางตอนบน1 (นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี)
3 จังหวัดภาคกลางตอนบน2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)
4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)
4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 (ประจวบฯ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
4 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา เชิดชูงาม  
เบอร์ติดต่อ: 085-5057465 Email : s.cherdchoongam@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-3011415 Email : itthipol.n@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000
โทรสาร : 02-556-1306
Email : startup.kmutnb@gmail.com
Website :
Facebook : Kmutnb Start
 

  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ (SME ภาคเกษตร, SME ภาคทั่วไป)
25 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครฯปทุมธานี นนทบุรี นครปฐมสมุทรปราการ สมุทรสาคร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณณัฐพร ศรีชมมาลี  
เบอร์ติดต่อ: 063-334-7447 Email : natthaporn@thecellunit.com
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณพิษณุ ไชยวงศ์  
เบอร์ติดต่อ: 099-425-5445 Email : pitsann@thecellunit.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
Website :
Facebook :
Line :
 

  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ
14 จังหวัดประกอบด้วย
4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี)
5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : สุพิชชา เอกอุรุ  
เบอร์ติดต่อ: 063-551-6265 Email : suphitcha.ek@psu.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : ดรณีกร สุปันตี  
เบอร์ติดต่อ: 082-655-4245 Email : daraneekorn.s@psu.ac.th
3. ชื่อ-นามสกุล : ชาคริต ไปรฮูยัน  
เบอร์ติดต่อ: 084-312-4722 Email : chakrit.p@psu.ac.th
4. ชื่อ-นามสกุล : จุฬาลักษณ์ ชนะพาล  
เบอร์ติดต่อ: 099-479-8444 Email : julaluk.c@psu.ac.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรูฯ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10 เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอคอหงส์ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ : 074-287-959, 074-287-966, 089-615-9151
โทรสาร : 074-286-971
Email : earlystage.psu@gmail.com
Website :
Facebook : PSU Start Up 2561 - Early Stage
 

  8. สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

พื้นที่รับผิดชอบ
45จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครฯ
4 จังหวัดภาคกลางตอนบน1 (นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี)
3 จังหวัดภาคกลางตอนบน2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)
4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)
4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 (ประจวบฯ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
4 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)
5 จังหวัดอีสานตอนบน1 (เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี)
3 จังหวัดอีสานตอนบน2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
4จังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามร้อยเอ็ด)
4จังหวัดอีสานตอนล่าง1 (ชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
4 จังหวัดอีสานตอนล่าง2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ ราชุรัชต
เบอร์ติดต่อ: 081-875-8985 Email : laddawanr@off.fti.or.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา มณฑาสุวรรณ
เบอร์ติดต่อ: 063-365-4953 Email : onumam@off.fti.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติมา เสิศกิจถาวร
เบอร์ติดต่อ: 085-328-4057 Email : thitimal@off.fti.or.th
4. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศินา เถียรพรมราช
เบอร์ติดต่อ: 080-997-9875 Email : sasina.t@ku.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-345-1286
โทรสาร : 02-345-1296-9
Email : iai.earlystage@gmail.com
Website : www.smi.or.th
Facebook : smi:small&medium industrial institute
 

  9. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พื้นที่รับผิดชอบ
17 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครฯอุทัยธานี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ขอนแก่น
เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริญาภัส ปิลันธศรี
เบอร์ติดต่อ: 092-458-5506 Email : chonrada@thaitextile.org, siriyapas.pilan@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-713-5492-9 ต่อ 404
โทรสาร : 02-712-4592
Email : earlystage62@gmail.com
Website : www.thaitextile.org
Facebook : www.facebook.com/thaitexttile